Voor elkaar en de samenleving

De Taakgroep Diaconie richt zich op de zorg voor elkaar. Geïnspireerd door de liefde van onze Heer Jezus proberen we ervoor te zorgen dat leden van onze gemeente, die hulp nodig hebben, steun van andere gemeenteleden krijgen. Dan gaat het bijvoorbeeld over praktische hulp: vervoer, schoonmaak, tuinonderhoud of een kleine reparatie. Maar ook om (zieken)bezoek, een maatje zijn of het bieden van een luisterend oor. Uiteraard beperken we ons niet tot zorg binnen onze gemeente. We stimuleren onze zusters en broers om hulpvaardig en gastvrij te zijn in de omgeving waar we wonen en werken. Op die manier getuigen we van ons geloof in de nieuwe wereld die eraan komt.

De diaconie ondersteunt ook mensen met financiële vraagstukken, binnen een buiten onze gemeenschap. In noodsituaties kunnen diakenen snel handelen. We kunnen ook helpen om op termijn het huishoudboekje op orde te krijgen. 

Verder ondersteunen we als gemeente diverse stichtingen die zich inzetten voor mensen in de knel. Dichtbij in Kampen, maar ook landelijk en internationaal werkende organisaties. We vinden het belangrijk dat het doelen zijn waarmee gemeenteleden een warme band onderhouden.

Om dit mogelijk te maken, zamelt de Taakgroep geld in. We moedigen onze gemeenteleden aan om te delen van wat zij ontvangen. Niet alleen in geld, maar ook in tijd en in nabijheid.

Speciale aandacht heeft het contact met asielzoekers. We proberen er als gemeente ook voor hen te zijn, in de soms zeer moeilijke omstandigheden waarin ze zich bevinden.

Zo willen we bouwen aan een zorgzame christelijke gemeenschap.