Kerkdiensten

Op de zondagen komen we als gemeente bij elkaar om onze God te ontmoeten en in het bijzonder Jezus Christus, onze Heer, die centraal staat in onze erediensten. U wordt van harte uitgenodigd om onze diensten bij te wonen. We beginnen om 9.30 uur. U kunt de diensten ook via KerkTV bijwonen. 

Bovendien is er om 16.00 uur een internationale dienst in ons kerkgebouw die afwisselend door verschillende kerkgenootschappen in Kampen wordt belegd. 

U wordt begroet door mensen die te herkennen zijn aan een badge met WELKOM. Zij kunnen u wegwijs maken over het reilen en zeilen in onze kerk.

In onze diensten beginnen we met uit te spreken dat we onze afhankelijkheid en hulp van God verwachten waarna we Gods genadegroet ontvangen. We zingen met elkaar, lezen uit de Bijbel, luisteren naar de verkondiging en bidden met en voor elkaar. We vieren maandelijks het Avondmaal en er worden regelmatig doopdiensten gehouden. In de dienst is er ook een ‘kind moment’. Hierna gaan de kinderen naar de Schatzoekers. In de diensten word gebruik gemaakt van een Beamer en worden er live opnamen gemaakt voor de KerkTV uitzendingen. Er wordt in de dienst ook altijd een collecte gehouden. Deze wordt gebruikt voor allerlei diaconale doelen en financiële hulp voor mensen die dat nodig hebben. Aan het eind van de dienst krijgen we Gods zegen mee. Na de dienst sluiten we af met persoonlijke ontmoeting door gezamenlijk koffie te drinken. Heeft u na de dienst vragen of informatie nodig, of wilt u doorpraten, dan kunt u altijd iemand van de gemeente aanschieten. Er is voor de allerkleinsten ook een crèche met oppas aanwezig.

Welkom in Gods huis.