Jongerenwerk

Kinderen en jongeren in de kerk

Kinderen en jongeren horen net zo goed bij de kerk als volwassen leden. We hen helpen de liefde van God voor hen te ontdekken en we willen genieten van de gaven die God ons door hen geeft.

In elke kerkdienst is een ‘kindmoment’ en tijdens een deel van de kerkdienst komen de kinderen van 3-12 jaar samen bij de ‘Schatzoekers’.

  • Schatzoekers 1 is er wekelijks voor de kinderen van 3-6 jaar.
  • Schatzoekers 2 is er eens in de twee weken voor de kinderen van 7-9 jaar.
  • Schatzoekers 3 is er eens in de twee weken voor de kinderen van 10-12 jaar.

Voor de jongeren vanaf 12-17 jaar zijn er 5 jaargroepen. Op zondagavond komen deze groepen onder leiding van vrijwilligers van 19:00 tot 20:30 in de kerk bij elkaar. De nadruk ligt hier op relaties, onderling en met God. Groepsvorming en inhoud vinden we belang. We investeren dus nadrukkelijk ook in spel en andere verbindende activiteiten. We gebruiken daarbij de methode: Belong. Eens in de maand eten de jongeren ook in de kerk met elkaar. Jaarlijks gaan deze jongeren en hun leiders op kamp.

Vanaf 17 jaar zijn jongeren welkom bij MiQ’Ra.  Ook hier is veel aandacht voor de onderlinge verbinding en de betekenis van het geloof voor het leven van elke dag.

Vanaf het seizoen 2021-2022 willen we een start maken met #durfte. In dit project willen we groepen vormen met jongeren (ongeveer vanaf 15 jaar) en andere gemeenteleden die samen bezig gaan met hun passie en talenten en daarmee iets voor de gemeente of anderen betekenen. We denken aan groepen als: #durftesporten, #durftechniek, #durftedenken, #durfteacteren.