Jeugd 12-17 jaar

 

Het werk van de jeugdverenigingen en de catechese is voor deze groep jongeren gecombineerd in één methode namelijk M8ig (machtig). Deze methode is geschreven door verschillende gemeenteleden onder leiding van Henk Stulp. Jongeren van 12 t/m 17 doen mee aan M8ig.

Indien nodig wordt er speciale catechisatie georganiseerd voor jongeren met een verstandelijke beperking.

 

Bij M8ig is er sprake van 5 groepen, per groep zijn er 2 leiders. Deze jeugdleiders worden in de eerste 3 groepen ondersteund door een coach die hen helpt met de voorbereiding van de lessen. Ook wordt er op didactisch gebied ondersteuning aangeboden. Taakgroep Toerusting Jeugd zorgt voor contactmomenten tussen leiders, catecheten, ouders en kerkenraad/jeugdouderling. In jaar 4 en 5 (15-, 16- en 17-jarigen) draait er een bevoegde catecheet mee. In het laatste jaar vinden er gesprekken plaats tussen de jeugd, de leiders en de dominee over het vervolgtraject na M8ig. Er kan dan gekozen worden voor het doen van belijdenis, 1togo of voor 2g@ther.

 

Catechese 17-jarigen en ouder

 

Belijdeniscatechisanten krijgen catechese van de dominee.

 

Bij 1togo is er sprake van jongeren die nog geen belijdenis willen doen maar die wel positief tegenover kerk en geloof staan en waarvan de verwachting is dat een jaar gericht bezig gaan met hun aarzelingen en vragen hen kan helpen om de stap van het belijdenis doen wel te kunnen nemen.

 

Bij 2 g@ther staan de jongeren nog wat verder af van het belijdenis doen. Er is daar veel aandacht voor hun vragen, wensen en behoeften. Het programma dat zij draaien zal hierop toegespitst worden, dit is niet van tevoren te bedenken.

 

Vereniging 16-jarigen en ouder

 

Naast de bovengenoemde mogelijkheden is er ook nog vereniging waar de jongeren aan bijbelstudie kunnen doen. Apart daarvan is er nog een Roemenië Project (KRIJT) waar jongeren zich actief in kunnen zetten door acties te organiseren en zo geld binnen te halen om uiteindelijk iets te gaan bouwen in Roemenië.

 

Soos/interkerkelijke activiteiten

 

Er worden verschillende dingen voor de jeugd georganiseerd. Twee keer per jaar wordt er een gezellige avond voor alle M8ig groepen georganiseerd, dit kan een spelletjesavond, een barbecue of iets anders leuks zijn. Aan het eind van het M8ig seizoen is er een jeugdkamp. De jeugd gaat dan een paar dagen met de leiders op kamp om elkaar beter te leren kennen en leuke dingen te doen.

 

Ook is er een Bazoos, waar jongeren elkaar gezellig kunnen ontmoeten. Voor contact met het soosbestuur; bazuinbazoos @ gmail . com

 

Aan het einde van het seizoen is er ook altijd een barbecue voor de 16+ jeugd. Deze vindt meestal plaats in het buitengebied van Kampen en wordt door de jeugd erg gewaardeerd.

 

In Kampen is er een jeugdsamenwerkingsoverleg tussen de NGK, CGK en de GKV Kampen Noord en Zuid. Ze organiseren onder de naam 'Samen op Weg' verschillende activiteiten en uitjes, zodat de jeugd uit heel Kampen dingen ondernemen en elkaar leren kennen.