Wij willen als gemeente een bouwwerk van levende stenen zijn en

hierbij Christus navolgen.

Door de leiding van de Heilige Geest

Door het lezen van de bijbel

En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en haar belijden, zoeken wij, als Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Kampen-Zuid, naar een open gemeenschap van mensen, waarin oud en jong op elkaar betrokken zijn:

Tot eer van God,

Tot opbouw van elkaar,

En tot heil van de mensen om ons heen,

om kerk te zijn te midden van een wereld vol lijden, ziekte en zonde, in de verwachting van Gods komende heerlijkheid. Wij streven in Kampen-Zuid naar een gemeenschap van broeders en zusters die, in gehoorzaamheid aan het Woord van God, elkaar tot steun zijn om in deze wereld vrucht te dragen voor zijn Koninkrijk. Deze gemeenschap kan als zodanig een licht op de kandelaar zijn voor de mensen om haar heen.