Wie is: "God onze Vader”?


Hij heeft deze wereld, het heelal, en alles wat daarop en daarin is geschapen.
Hij is het begin en het einde, Hij staat boven de tijd.
Hij is onze Vader, die ons beschermt tegen al het kwade.


Wie is: "Jezus, Zoon van God”?


Jezus Christus is gekomen op deze wereld, en is als mens geboren.
Hij heeft geleden en is gekruisigd voor onze zonden.

Dankzij Hem zijn wij verlost van het kwade.
Hij is weer ten Hemel opgevaren, om voor ons een plaats te maken in het eeuwige leven.

 

Een bekende naam, maar wie is die persoon?
Te pas en te onpas hoor je deze naam.
In de jaartelling is hij terug te vinden.
Maar was hij dan zo belangrijk?

Precies, vragen die je ongetwijfeld zult hebben als je Jezus niet kent. Jezus leefde inderdaad ruim 2000 jaar geleden, in het land Israël, hij werd door zijn landgenoten een profeet genoemd, of door sommigen een koning, door zijn volgelingen de Messias (=verlosser), maar hij is ook door deze zelfde landgenoten gekruisigd.
Aan een Romeins kruis is hij gestorven.
En 3 dagen later weer Levend opgestaan uit zijn graf!

Maar laten we eens kijken wat Jezus over zichzelf heeft gezegd:

 

  • Ik ben de ware Wijnstok (Johannes 15:1
  • Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6)
  • Ik ben de deur voor de schapen (Johannes 10:7)

En wat de Vader over zijn Zoon zegt:

  • Deze is mijn Zoon in wie Ik mijn welbehagen heb; luister naar Hem!

Het mag duidelijk zijn dat Hij meer is als zomaar een bijzondere man of inspirerende persoonlijkheid. Hij is God, Hij is mens, Hij is een Profeet, een Herder, een Koning, de Christus (gezalfde) en onze Verlosser.
We moeten Hem echt leren kennen, naar Hem luisteren wat Hij ons wil vertellen, en Hem volgen.
Want zonder Jezus is er geen weg naar de Vader.
Wie anders dan Hij heeft namelijk de weg naar de Vader weer geopend voor ons.                          

Wilt u ook deze Weg gaan?

 

Wie is "Gods Heilige Geest" ?


De Heilige Geest is op aarde gekomen, om in ons te werken,
om ons geloof te versterken, want wij alleen kunnen dat niet.
Door de Heilige Geest kunnen wij begrijpen wat de Bijbel voor ons betekent.
God onze Vader, Jezus Zoon van God, en Gods Heilige Geest, zijn samen één.
Dit is de 3-enige-God waarin wij geloven.


Wat is: "de Bijbel”?


De Bijbel is het Woord van God.
De schrijvers zijn allemaal geïnspireerd door de Heilige Geest.
Het Oude Testament, gaat over de Schepping, onze zonden en de geschiedenis van Israël
Het Nieuwe Testament, gaat over Jezus, onze verlossing en de nieuwe Hemel en Aarde
Van beide leren wij wie God is, en wat Hij voor ons betekent.


Wat is: “Bidden”?


Een gebed komt voort uit je geloof, en wordt door God verhoord, want een vader luistert naar je.
In een gebed mogen wij Hem danken voor alle mooie dingen die wij gekregen hebben en nog komen gaan.
Wij mogen Hem ook bidden, voor alle dingen die door de zonde in deze wereld zijn gekomen,
om daar weerstand tegen te bieden, en de Satan geen grip op ons leven te laten krijgen.


Wat is: "de Kerk”?


De Kerk is de plaats waar wij samen komen, om van God's woord te leren.

De samenkomst van mensen die hun hoop in Christus hebben. Hij is in ons midden.
Om er over te praten met anderen, om onze blijdschap in ons geloof te delen.
De Kerk staat open voor iedereen die meer van God wil weten.
Elke zondag gaan wij 2x naar de kerk, om God te eren en om ons geloof te versterken


wat is: "de Doop" ?


De Doop, is een teken en zegel, dat God, voor ons gekozen heeft.
Dat wij Zijn kinderen mogen zijn en dat Hij onze Vader is.
Wij mogen de doop als kinderen van gelovigen ontvangen als wij nog maar net zijn geboren.
Iedere gelovige mag zich laten dopen.
Als wij volwassen zijn, mogen wij zelf onze keus voor God belijden,
dan mogen wij "Ja" zeggen, dat wij God als onze Vader hebben.


Wat is: "het Eeuwige Leven”?


Door de zondeval in het Paradijs, waar wij als mensen schuld aan hebben, is deze wereld slecht geworden.
Bij de terugkomst van Jezus, zal God voor eens en voor altijd de Satan verslaan.
Dan komt na deze wereld, een nieuwe hemel, en een nieuwe Aarde.
Door onze geloof, worden wij in Christus geheiligd, en mogen wij ingaan in het eeuwige leven.

 

Bron: GKv Assen - West