De Bijbel
is het heilige boek van de christenen. Het woord Bijbel komt van het Griekse woord biblia, dat ‘boeken’ betekent. De Bijbel bestaat uit een reeks boeken van verschillende lengte en stijl in verhalende vorm, in proza en poëzie. Ze zijn over een periode van ongeveer duizend jaar geschreven door een groot aantal verschillende auteurs.

De Bijbelboeken zijn verdeeld over twee delen:

  • Het Oude Testament bevat de boeken die geschreven zijn in het Hebreeuws met een paar passages in het Aramees. Het Oude Testament wordt ook wel de Hebreeuwse Bijbel of Tanach genoemd. Dit is tevens het heilige boek voor Joden.
  • Het Nieuwe Testament bevat de boeken die geschreven zijn in het Grieks. Ze zijn geschreven door de eerste christenen, in een alledaagse vorm van Grieks (koinè-Grieks).

De boeken van het Oude Testament zijn ontstaan in de eeuwen vóór het begin van onze jaartelling. De boeken van het Nieuwe Testament zijn geschreven in de periode tussen 50 en 150 na Christus. In de protestantse traditie heeft de Bijbel in totaal 66 boeken; in de katholieke traditie 73 boeken (inclusief 7 'deuterocanonieke boeken').

 

Woord van God

Voor veel christenen geldt de Bijbel als het woord van God. Dat hoeft niet te betekenen dat God zelf de teksten geschreven zou hebben of letterlijk zou hebben gedicteerd. Er wordt meestal mee bedoeld dat God zelf spreekt door de woorden van de auteurs van de bijbelse geschriften. Wat zij schrijven is datgene wat God aan de mensen vertellen wil. Op die manier is de Bijbel Gods openbaring aan de mensen.

 

Vertalen, lezen en begrijpen

De boeken van de Bijbel zijn geschreven in (voor ons) vreemde talen. Ze komen uit een tijd die ver achter ons ligt en dragen de sporen van een oude en andere cultuur. Om de Bijbel te kunnen vertalen of uit te leggen, moet men veel kennis hebben van die oude talen en culturen. Het is belangrijk dat dit steeds weer opnieuw gebeurt. Want de Bijbel is het waard om gelezen, vertaald en begrepen te worden!

 

Vertalingen

De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws (het Oude Testament) en het Grieks (het Nieuwe Testament). De meeste mensen lezen de Bijbel echter in een vertaling.

 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap