Missie

In navolging van Christus wil de gemeente van de Bazuinkerk een gemeente zijn waarin het omzien naar elkaar en de wereld om haar heen, zichtbaar is.

Veel goeds gebeurt er al in Gods huis. Dat willen we graag zo houden en waar nodig uitbouwen. Samen staan we sterk. Iedereen doet wat! Gemeente zijn. Gericht op het gezamenlijk gemeente belang.

 

Taakveld

Onze voornaamste taak is om de coördinatie en integratie van het dienstbetoon door de gemeente als geheel met haar onderscheiden mogelijkheden en behoeften te bevorderen. We nemen initiatieven tot het ontwikkelen van onderling dienstbetoon voor personen of categorieën die hulp nodig hebben. Verder brengen we regelmatig de vele vormen van hulp en zorg in de wereld onder de aandacht van de gemeente en stimuleren we de gemeente om vrijgevig en mededeelzaam te zijn bij het weldoen aan alle mensen.

We ontwikkelen activiteiten om elkaar ook onderling beter te leren kennen.

 

We hebben een nauwe samenwerking met de diaconie over de categorieën en groepen binnen de gemeente die hulp of aandacht nodig hebben. We krijgen via de diakenen en wijkcontact een zo goed mogelijk beeld van de behoeften van de gemeente.

 

 

Commissies en werkgroepen en activiteiten die onder ons taakveld vallen:

 

Wijkcontact

Wijkcontact wil werken aan de onderlinge contacten in de gemeente. Ze bezoeken nieuw binnengekomen gemeenteleden, pas gehuwden en senioren.

Ze brengen een bezoek bij geboorte en overlijden. Maar bovenal willen ze het meeleven en het onderling dienstbetoon in de wijken stimuleren.
Ook organiseert wijkcontact samen met Kampen Noord en IJsselmuiden activiteiten voor senioren.

 

Zending & Hulpverlening

De gemeente informeren en stimuleren voor wat betreft de zorg voor zending en hulpverlening.

 

Welkom-Huis

Een mogelijkheid om elkaar één keer per maand op wisselende adressen te ontmoeten na de morgendienst.

 

Koffie / thee drinken na de morgen dienst

Elke zondagmorgen na afloop van de dienst wordt er koffie of thee geschonken in de kerk.

 

Kerstdiner

Activiteiten rond kerst en jaarwisseling. Met kerst wordt er elk jaar op eigen initiatief een kerstdiner georganiseerd in ‘Hiernaast’.

 

Kennismakingstukjes bij de bazuinklanken

Nieuwe gemeenteleden worden benaderd voor een interview, om op deze manier kennis met hun te maken.

 

Voedselbank

Elke vierde zondag van de maand kunnen etenswaren of andere producten volgens een vastgesteld rooster meegebracht worden. De voedselpakketten zijn bestemd voor huishoudens en alleenstaanden die in grote armoede leven. We werken samen met de voedselbank Kampen.

 

Paasmaaltijd

Op de eerste paasdag willen we weer een gezamenlijke maaltijd houden. Het idee hierbij is dat ieder zelf iets te eten meebrengt en dat we zo op een ontspannen manier de maaltijd met elkaar kunnen gebruiken.

 

Gemeentedag

Jaarlijks wordt een gemeentedag georganiseerd.

 

Vervoer naar de kerk

Voor hen die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen is er de mogelijkheid om met de auto opgehaald te worden.

 

Wet WMO

Meedenken in het samenwerkingsverband van de gezamenlijke diaconieën en de burgerlijke gemeente van Kampen.