In de kerk kennen we vele taken, grote en kleine, belangrijke en minder belangrijke taken. Een aantal dingen zijn zichtbaar, vele ook niet. Op zondag zal het duidelijkst naar voren komen welke duidelijke taken er zijn. De dominee die preekt, de organist die speelt, de mensen die u welkom heten in de kerk. Maar zelfs op zondag vervullen meer mensen een rol in het hele gebeuren. Denk aan de koster die de deuren opent op zondagochtend en de lampen aan doet. En in de winter de kachel alvast aanzet op zaterdagavond zodat het kerkgebouw behaaglijk is zondagochtend? Zo is er ook een crèche tijdens de dienst 's ochtends. Daar moeten ook mensen voor geregeld worden, en materiaal natuurlijk. Daarom werken wij onder andere met Taakgroepen en Commissies. Elke Taakgroep is verantwoordelijk voor een pakket aan taken, die eventueel verder uitgewerkt worden door een commissie die daar speciaal voor is aangesteld.