De grens tussen de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord en de Gereformeerde Kerk te Kampen-Zuid loopt vanaf de Buitendijksweg over de Cellesbroeksweg, Europa-allee, Flevoweg, Meeuwenweg, Marktsteeg, Houtzagerssteeg en Marktgang en vervolgens door de IJssel stroomafwaarts. Ten zuiden van deze grens ligt het grondgebied van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Zuid. Daarbij horen de adressen aan de Cellesbroeksweg, Europa-allee en de Flevoweg tot het grondgebied van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord en de adressen aan de Meeuwenweg, Marktsteeg, Houtzagerssteeg en Marktgang tot het grondgebied van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Zuid. De gemeente kerkt in de Bazuinkerk, Cello 1 te Kampen.