De Gereformeerde Kerk te Kampen is tot maart 1998 in het bezit van één kerkgebouw, de Eudokiakerk aan de Wederiklaan. Op 5 april 1997 wordt de eerste paal geslagen voor een nieuw kerkgebouw. Dit gebouw, De Bazuinkerk kan op 14 maart 1998 in gebruik genomen worden. In eerste instantie is het kerkgebouw gebruikt door de toenmalige sectie Zuid van de Kerk te Kampen. Met de voortgaande instituering op 26 april 1999 is het kerkgebouw toegewezen aan de toen ontstane gemeente van Kampen-Zuid.

Het kerkgebouw is ontworpen door ing. J.H.T. Verborg van Van Hoogevest Architecten in Amersfoort en gebouwd door bouwbedrijf Van de Wetering uit IJsselmuiden.

De kerkzaal beschikt over 413 vaste en 132 losse zitplaatsen. In het gebouw zijn 4 schakelbare vergaderzalen aanwezig, alsmede een consistorie en 2 schakelbare zalen die tevens als crèche worden gebruikt.

Het liturgisch meubilair in de kerk is ontworpen door Pim van Dijk. Op de tafel in de kerk staat een schaal en beker welke zijn ontworpen en gemaakt door Henny de Klijn-van Hartingsveldt uit Kampen. Zij schreef hierbij de volgende toelichting:

“Verzoening” en “Gebroken en geheeld”
Deze twee thema’s zeggen symbolisch iets over het offer van de Here Jezus Christus en ons herdenken daarvan bij het avondmaal.

De bekervorm “verzoening” laat twee losse delen zien die boven in één worden. De opwaartse beweging wijst heen naar God zelf, door Wie verzoening mogelijk is gemaakt.

De schaal  “gebroken en geheeld”  laat twee dingen zien nl:
a.            de gebroken mens die door God geheeld zal worden en voor Wie het gebroken hart een offer is. (Ps. 147:3; 51:18,19; 34:19)
b.            Het gebroken lichaam van Christus, waar we bij stilstaan als we avondmaal vieren en het brood wordt gebroken en de schaal rondgaat.

Wij mogen gedenken, dat Christus onze zonden heeft gedragen aan het kruis op Golgotha.

De kleur heeft bijzondere aandacht

Ik heb voor wit gekozen om twee redenen: het symboliseert de heiligheid van God en Zijn openbaringslicht; en het heeft  ook  te maken met reinheid, zuiverheid en puurheid.

Licht:     “God is licht en in Hem is geen duisternis” (1 Joh.1:5)
“Jezus was het Licht” (Joh.1:8-11; Joh. 8:12)
“De Here is mijn licht, mijn heil, voor wie zou ik vrezen” (Ps. 27:1)

Reinheid:            ”Onze zonden, hoeveel ook, zullen wit worden als sneeuw en als witte wol” (Jes. 1:18)

“Zij, die hun gewaden hebben gewassen en wit gemaakt hebben in het bloed van het Lam” Openb. 7:13 en 14)