Welkom

Welkom op de website van de Bazuinkerk. Hier kunt u kennis maken met onze gemeente, wie we zijn, wat we doen en wat ons beweegt.  We komen regelmatig samen, maar op zondag ontmoeten we God en in het bijzonder Jezus Christus die centraal staat in onze erediensten. Daar zijn we samen voor God, elkaar en voor u. Iedere zondag is er in de morgen een eredienst om 9.30 uur. Bovendien is er om 16.00 uur een internationale dienst in ons kerkgebouw die afwisselend door verschillende kerken in Kampen wordt belegd. U bent bij beide diensten van harte welkom.